Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

7.8.2020
7.8.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 6,375 – 7,675 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Omšenie a k.ú. Dolná Poruba.

7.8.2020
7.8.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1882 v km 2,200 – 3,350 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Dolná Súča.

7.8.2020
7.8.2020 - 28.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1922 v km cca 6,600 – 7,000 v k.ú. Červený Kameň z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.

7.8.2020
7.8.2020 - 28.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1922 v km cca 8,000 – 8,900 v obci Červený Kameň z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.

5.8.2020
5.8.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 137,750 – 138,200 a v km 138,200 – 139,580 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedených úsekoch cesty v obci Zamarovce a v meste Trenčín (k.ú. Opatová).

5.8.2020
5.8.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava a 15,100 – 16,100 v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.

9.7.2020
9.7.2020 - 5.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v km 3,630 – 3,690 a cesty III/1892 v km 0,000 – 0,040 v k.ú. Trenčianska Turná v mieste križovatky uvedených ciest

1.7.2020
1.7.2020 - 31.5.2021

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 0,040 – 6,880 v k.ú. Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice za účelom realizácie prác na stavebných objektoch SO 02 - Mostný objekt ev. č. 516-005, SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 1. etapa a SO 102 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 2. etapa stavby „Rekonštrukcia cesty II/516...

22.6.2020
22.6.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v km 0,000 – 0,300 (kumul.) v intraviláne obce Soblahov v úseku od križovatky s cestou III/1880 po RD s.č. 46 za účelom realizácie prác na rekonštrukcii verejného vodovodu a uložení kanalizačného potrubia.

15.6.2020
15.6.2020 - 15.7.2020

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 149,210 – 149,790 v obci Kameničany z dôvodu odstraňovania porúch na cestnom telese.