Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Plevník - Drienová

Termín: od 9.9.2023 do 27.4.2024 prac. úsek v dĺžke max. 0,500 km, termíny uzávierky v texte

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61, v km 167,450 - 167,950 v k. ú. Plevník - Drienové

Miesto uzávierky

cesta I/61, v km 167,450 - 167,950

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/61, v km 167,450 - 167,950 v k. ú. Plevník - Drienové v smere od Považskej Bystrice na Žilinu počas realizácie akcie: „Skúšobný úsek vodorovného dopravného značenia, cesta I/61, meranie funkčných parametrov“

Termín uzávierky

  • aplikácia materiálov na vodorovné dopravné značenie: 09.09.2023 od 7,00 h do 18,00 h
  • prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 23.09.2023, 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 18,00 h
  • meranie funkčných parametrov po 7 - 14 dňoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 23.09.2023 v čase od od 7,00 h do 17,00 h
  • v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 30.09.2023, 07.10.2023, 14.10.2023 a 21.10.2023 v čase od 7,00 h do 17,00 h
  • meranie funkčných parametrov po 6 mesiacoch od nanesenia vodorovného dopravného značenia: 09.03.2024 od 7,00 h do 17,00 h
  • v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h
  • vyhodnotenie skúšaných materiálov nanesených v roku 2022 po ročnom zaťažení premávkou: 19.08.2023
  • v prípade nepriaznivého počasia v náhradných termínoch 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 20.04.2024, 27.04.2024 od 7,00 h do 17,00 h

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456