Čiastočná uzávierka cesty I/64, v k. ú. Chynorany

Termín: od 1.9.2020, 09:00 do 31.10.2020, 13:00 jesenná údržba

Dôvod notifikácie

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.

Miesto uzávierky

I/64, cca v km 111,725, v k. ú.: Chynorany

Popis

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 4,3 m, striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami resp. v prípade vzniku kolón náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk