Čiastočná uzávierka cesty I/9, v k. ú. Drietoma

Termín: od 1.9.2020, 09:00 do 31.10.2020, 13:00 jesenná údržba

Dôvod notifikácie

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“.

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 107,820, v k. ú.: Drietoma a cca v km 163,700, v k. ú.: Nitrianske Sučany

Popis

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9, cca v km 107,820, v k. ú.: Drietoma o min. šírke 4,3 m, cca v km 163,700, v k. ú.: Nitrianske Sučany o min. šírke 4,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami resp. v prípade vzniku kolón náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk