Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná

Termín: od 1.6.2023 do 31.10.2023 dĺžka 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 z dôvodu rekonštrukcie mosta č. 204 (M4904), 205 (M895), 206 (M4236)

Miesto uzávierky

most č. 204 (M4904) v km 15,292 - 15,342 v k. ú. Trenčianske Stankovce, most č. 205 (M895) v km 17,325 - 17,375 v k. ú. Trenčianska Turná a most č. 206 (M4236) v km 18,697 - 18,747 v k. ú. Trenčianska Turná

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 z dôvodu rekonštrukcie mosta č. 204 (M4904) v km 15,292 - 15,342 v k. ú. Trenčianske Stankovce, mosta č. 205 (M895) v km 17,325 - 17,375 v k. ú. Trenčianska Turná a mosta č. 206 (M4236) v km 18,697 - 18,747 v k. ú. Trenčianska Turná počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“.

  • most č. 204 (M4904): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023
  • most č. 205 (M895): 01. 06. 2023 - 31. 10. 2023
  • most č. 206 (M4236): 01. 07. 2023 - 31. 10. 2023

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,5 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 456