Čiastočná uzávierka cesty II/507 v intraviláne obce Skalka nad Váhom

Termín: od 22.9.2020 do 6.10.2020 Dĺžka uzávierky: cca 20 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 142,830 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves z dôvodu realizácie prác na výstavbe vodovodnej prípojky pre rodinný dom s.č. 49.

Miesto uzávierky

v km 142,830 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 142,830 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves z dôvodu realizácie prác na výstavbe vodovodnej prípojky pre rodinný dom s.č. 49.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba