Čiastočná uzávierka cesty III/1807 v obci Diviaky nad Nitricou - Banky

Termín: od 3.5.2024 do 6.5.2024 dĺžka 0,050 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1807 v obci Diviaky nad Nitricou - Banky pred rodinným domom s. č. 440

Miesto uzávierky

cesta III/1807

Popis

čiastočná uzávierka cesty III/1807 v obci Diviaky nad Nitricou, miestna časť Banky pred rodinným domom s. č. 440

Navrhovaná obchádzka

bez obchádzky

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza,

odbor CDPK

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. 0961 572 951