Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií v meste Nemšová

Termín: od 15.3.2021, 07:00 do 30.10.2021, 17:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby

Miesto uzávierky

Miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská.

Popis

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Nemšová dňa 07.02.2020 pod číslom OV/34/2020-3/MIN-322.

Navrhovaná obchádzka

Počas realizácie stavby Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Nemšová dňa 07.02.2020 pod číslom OV/34/2020-3/MIN-322 bude čiastočná uzávierka miestnych komunikácií Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská v Nemšovej, pričom premávka bude riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch minimálnej šírky 2,75m.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mesto Nemšová

Ul. Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

tel.: 032/6509634