Rozsiahle dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou úseku na ceste II/511

Termín: od 3.4.2023 do 30.4.2024 približne 12 mesiacov

Dôvod notifikácie

V okrese Partizánske budú platiť rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú približne 12 mesiacov. Súvisia s blížiacou sa rekonštrukciou úseku na ceste II/511, ktorý začína v blízkosti obce Veľké Uherce, pokračuje cez lesný porast a končí približne 4 km pred hranicou s Nitrianskym samosprávnym krajom. Stavebné práce bude pre Trenčiansky samosprávny kraj realizovať Združenie Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa, ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK a ViOn.

Miesto uzávierky

Cesta č. II/511

Popis

  1. Celková uzávierka cesty II/511 v km 5,300 - 13,757
  2. Z cesty II/511 je doprava nad 12 t od Zlatých Moraviec a nad 7,5 t od Veľkých Uheriec existujúcim dopravným značením vylúčená
  3. Na ceste II/593 je dopravným značením nákladná doprava nad 12 t, s výnimkou dopravnej obsluhy, vylúčená
  4. Z ciest III. triedy je v zmysle Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, §39, nákladná doprava nad 12 t vylúčená

Navrhovaná obchádzka

Premávka bude vedená po obchádzkovej trase s dĺžkou 37 km. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením. Odklon vozidiel sa začne v križovatke ciest I/64 a II/511 a bude smerovať po I/64 na Partizánske a pokračovať po II/593 smerom na Topoľčany. V obci Bošany sa vozidlá odklonia na cestu III/1750 na Skýcov, kde trasa obchádzky na križovatke ciest III/1750 a II/511 končí.

Obchádzková trasa

Určené

Združenie Veľké Uherce - Skýcov - 3. ETAPA, ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK a ViOn

Ohlasujúca organizácia

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín