Údržba mýtnych brán na ceste I/9, I/49, I/61, I/64

Termín: od 2.5.2023 do 31.10.2023 pracovný úsek v dĺžke max. 40 m

Dôvod notifikácie

Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820), P11 (cesta I/9, km 163,700), P31 (cesta I/49, km 56,915), P8 (cesta I/61, km 136,350), P38 (cesta I/61, km 143,050) a P6 (cesta I/64, km 111,725)

Miesto uzávierky

I/9 v km 7,820 v k. ú.: Drietoma, I/9 v km 63,700 v k. ú.: Nitrianske Sučany, I/49 v km 56,915 v k. ú.: Dohňany, I/61 v km 136,350 v k. ú.: Nová Dubnica, I/61 v km 143,050 v k. ú.: Dubnica nad Váhom, I/64, v km 111,725 v k. ú.: Chynorany,

Popis

Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820), P11 (cesta I/9, km 163,700), P31 (cesta I/49, km 56,915), P8 (cesta I/61, km 136,350), P38 (cesta I/61, km 143,050) a P6 (cesta I/64, km 111,725)

  • I/9 v km 7,820 v k. ú.: Drietoma,
  • I/9 v km 63,700 v k. ú.: Nitrianske Sučany,
  • I/49 v km 56,915 v k. ú.: Dohňany,
  • I/61 v km 136,350 v k. ú.: Nová Dubnica,
  • I/61 v km 143,050 v k. ú.: Dubnica nad Váhom,
  • I/64, v km 111,725 v k. ú.: Chynorany

jarná údržba: 02. 05. 2023 - 31. 8. 2023, v čase od 9:00 do 13:00 hod.,

jesenná údržba: 01. 09. 2023 - 31. 10. 2023, v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Navrhovaná obchádzka

V uvedených úsekoch cesty bude doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniam. V prípade vzniku kolón bude doprava riadená ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456