Úplná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Veľké Bierovce

Termín: od 31.8.2023 do 31.12.2024 dĺžka 620 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty I/9 v km 13,790 - 14,410 k. ú. Veľké Bierovce

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 13,790 - 14,410

Popis

Úplná uzávierka cesty I/9 v km 13,790 - 14,410 k. ú. Veľké Bierovce z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 a mostov č. 201 (50-080), č. 202 (50-081) a č. 203 (50-082) v k.ú. Veľké Bierovce, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa A: prieťah mestom Trenčín po cestách II/507 a I/61a (nový most)

Trvalé dopravné značenie, ktoré zakazuje vjazd nákladnej dopravy nad 12 ton, bude po dobu úplnej uzávierky cesty I/9 dočasne prekryté alebo zdemontované.

 

Obchádzková trasa B: Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Stankovce po cestách II/515 a II/517

Obchádzková trasa bude slúžiť na odklonenie nákladnej dopravy smerom od Bratislavy a Nového Mesta nad Váhom len v jednom smere. Osobná doprava bude môcť využívať oba smery obchádzkovej trasy. Samotná obchádzková trasa vedie cez obce Rakoľuby, Beckov, Krivosúd-Bodovka, Trenčianske Stankovce. Trvalé dopravné značenie, ktoré zakazuje vjazd nákladnej dopravy nad 12 ton, bude po dobu úplnej uzávierky cesty I/9 dočasne prekryté alebo zdemontované len v smere od Nového Mesta nad Váhom do Trenčianskych Stankoviec.

 

Obchádzková trasa C: Ilava - Nováky po ceste II/574

Obchádzková trasa bude slúžiť na odklonenie nákladnej dopravy smerom od Považskej Bystrice do Prievidze obojsmerne. Samotná obchádzková trasa vedie cez mesto Ilava, obce Horná Poruba, Valaská Belá, Liešťany, Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves.

 

Alternatívna obchádzková trasa D: D1 - R1 - I/64 - Drietoma - Nováky

Táto obchádzková trasa nebude vyznačená dočasným dopravným značením, ale vodiči motorových vozidiel ju môžu použiť.

 

Počas úplnej uzávierky cesty I/9 bude cestná premávka riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 456