Úplná uzávierka cesty II/507 od Zamaroviec po Skalku nad Váhom

Termín: od 22.7.2023 do 23.7.2023 dĺžka 1,570 km (7,940 km)

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/507 v km 138,960 - 140,530 v úseku od obce Zamarovce po obec Skalka nad Váhom

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 138,960 - 140,530

Popis

Úplná uzávierka cesty II/507 v km 138,960 - 140,530 v úseku od obce Zamarovce po obec Skalka nad Váhom z dôvodu konania podujatia „Púť na Skalke“.

Uzávierka sa bude konať v čase:

22.07.2023 od 17:00 hod. – 23.07.2023 do 01:00 hod

23.07.2023 od 07:00 hod. – 23.07.2023 do 15:00 hod.

Navrhovaná obchádzka

Počas konania podujatia bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením na obchádzkovú trasu, pričom v smere z Trenčína do Nemšovej bude z cesty II/507 (ul. Vlárska) odklonená na cestu III/1881 (ul. Istebnícka) cez Hrabovku, ďalej na cestu III/1882 Dolná Súča – Skalka nad Váhom a na cestu II/507 smerom na Nemšovú. Obchádzková trasa v smere zo Skalky nad Váhom do Trenčína bude vedená analogicky opačným smerom.

Pravidelné spoje autobusovej dopravy budú v uvedených časoch dňa 22.07.2023  premávať podľa platného cestovného poriadku a dňa 23.07.2023 po obchádzkovej trase v zmysle tohto povolenia.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338