Úplná uzávierka cesty II/507 v úseku Zamarovce

Termín: od 20.7.2024, 17:00 do 21.7.2024, 15:00 dĺžka 1,570 km

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/507 v km 138,990 - 140,560 v úseku Zamarovce

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 138,990 - 140,560

Popis

Úplná uzávierka cesty II/507 v km 138,990 – 140,560 v úseku Zamarovce – Skalka nad Váhom z dôvodu konania podujatia „Púť na Skalke

Termín uzávierky: 

20.07.2024 od 17:00 hod. – 21.07.2024 do 01:00 hod.

21.07.2024 od 07:00 hod. – 21.07.2024 do 15:00 hod.

Navrhovaná obchádzka

počas konania podujatia bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením na obchádzkovú trasu, pričom v smere z Trenčína do Nemšovej bude z cesty II/507 (ul. Vlárska) odklonená na cestu III/1881 (ul. Istebnícka) cez Hrabovku, ďalej na cestu III/1882 Dolná Súča – Skalka nad Váhom a na cestu II/507 smerom na Nemšovú. Obchádzková trasa v smere zo Skalky nad Váhom do Trenčína bude vedená analogicky opačným smerom. Pravidelné spoje autobusovej dopravy budú v uvedených časoch dňa 20.07.2024  premávať podľa platného cestovného poriadku a dňa 21.07.2024 po obchádzkovej trase v zmysle tohto povolenia.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338