úplná uzávierka cesty II/511 z dôvodu rekonštrukcie

Termín: od 1.4.2023 do 20.12.2023 dĺžka 8,457 km

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/511 v km 5,300 - 10,290 z dôvodu rekonštrukcie

Miesto uzávierky

cesta II/511 v km 5,300 – 10,290

Popis

úplná uzávierka cesty II/511 z dôvodu rekonštrukcie v km 5,300 – 10,290

Navrhovaná obchádzka

osobná doprava po I/64 Partizánske, II/593 Bošany a III/1750 Klátová Nová Ves, Skýcov Nákladná doprava nad 12 ton po I/64 Partizánske, Topolčany, Nitra a po I/65 Zlaté Moravce, Skýcov

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza, odbor CDPK

tel. 0961 572 951

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza