Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
II/507 Borčice - Lednické Rovne 150,266 165,000 14,734 vodné zdroje
II/574 Pruské - Homôlka 0,000 18,881 18,881 vodné zdroje
II/517 odbočka Podmanín - M. Lednice, hranica okresu Žilina 4,500 19,029 14,529 vodné zdroje
III/06159 Považská teplá - železničná stanica 0,000 0,100 0,100 železničný prejazd
III/50744 Lednické Rovne - Zubák, železničný prejazd 0,350 0,450 0,100 železničný prejazd
III/50743 Horovce - Kvášov, železničný prejazd 0,290 0,390 0,100 železničný prejazd
II/507 Dúlov železničný prejazd 160,000 160,100 0,100 železničný prejazd
II/574 Pruské - Ilava železničný prejazd 0,250 0,350 0,100 železničný prejazd
II/507 Slávnica železničný prejazd 155,000 155,100 0,100 železničný prejazd
III/50740 Savčiná - Podvažie železničný prejazd 0,000 0,100 0,100 železničný prejazd
III/06147 Podhorie - Ladce železničný prejazd 0,120 0,220 0,100 železničný prejazd
III/06157 Považská Teplá - Vrchteplá 0,000 9,130 9,130 chránená krajinná oblasť