Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Trenčín

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
57 Nemšová - diaľničný privádzač 149,44 151,7 2,26 Blízkosť prameňa
61 Horná Streda - most č. 037 88,77 91,39 2,61 Blízkosť prameňa
61 Tr. Bohuslavice - Ivanovce 105,830 111,48 5,65 Blízkosť prameňa
504 Nové Mesto n/V. - Očkov 54,530 70,360 15,830 Blízkosť prameňa
507 Nemšová - Borčice 148,310 150,27 1,96 Blízkosť prameňa
516 Tr. Teplice - prieťah 3,500 4,500 1,000 Kúpelná oblasť
061 22 Orvište - Pobedím 2,49 4,160 1,68 Blízkosť prameňa
061 23 Horná Streda - Podolie 0,000 7,060 7,060 Blízkosť prameňa
061 24 Tr. Bohuslavice - Bošáca 0,000 3,621 3,62 Blízkosť prameňa
061 27 Haluzice - spojka 0,000 1,664 1,66 Blízkosť prameňa
061 28 Štvrtok n/V. - Melčice Lieskové 0,000 4,096 4,1 Blízkosť prameňa
061 46 Kykula 0,000 1,795 1,8 Blízkosť prameňa
061 74 Melčice - Ivanovská dolina 0,000 5,080 5,080 Blízkosť prameňa
507 23 Hrabovka - cesta III/507 24 3,870 5,263 1,393 Blízkosť prameňa
507 24 Skalka n/Váhom 0,971 2,951 1,980 Blízkosť prameňa
504 22 Očkov - spojka 0,000 0,952 0,952 Blízkosť prameňa
504 27 Podolie - kopanice 0,000 3,750 3,750 Blízkosť prameňa
516 1 Trenčianske Teplice - prieťah 0,000 1,005 1,005 Kúpeľná oblasť
581 20 Hrnčiarové - Javorina 0,000 6,680 6,680 Chránená oblasť
500 19 Vrbovce - Chovjnica 5,675 7,275 1,600 Ochranné pásmo potoka Chvojnica
500 25 Hate - spojovacia 1,900 2,600 0,700 Ochranné pásmo potoka Chvojnica