Neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Druh, charakter úseku
od do
I/61 Trenč. Teplá - Dubnica nad Váhom 138,700 140,000 1,300 nehodový úsek cesty
I/61 Prejta - Ilava 143,000 160,000 17,000 nehodový úsek cesty
I/61 odbočka Mojtín - odbočka Pružina 156,000 160,000 4,000 nehodový úsek cesty
I/61 Sverepec - Považská Bystrica 164,000 170,000 6,000 nehodový úsek cesty
I/61 Považská Bystrica - Vrtižer 173,000 175,000 2,000 nehodový úsek cesty
II/517 Pov. Bystrica most cez Váh - odbočka Rozkvet 0,500 2,000 1,500 nehodový úsek cesty