Neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
III/04912 Čertov - Kohútka sedlo 11,000 15,579 4,579 nie je vedená autobusová doprava
III/51818 Čičmany - Zliechov 9,813 14,257 4,444 nie je vedená autobusová doprava
III/06150 Pružina - Briestenné - Čelkova Lehota 12,300 13,890 1,590 nie je vedená autobusová doprava