Neudržované úseky ciest VOJ Trenčín

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
050 25 Trenčianske Jastrabie - Svinná 1,980 5,780 3,800 Cesta bez autobusovej dopravy
507 27 Nemšová - Príles 0,580 1,620 1,040 Zrušený brod cez Váh
581 14 Hrubá Strana 10,800 11,352 0,552 Bez autobus.prem., len miest.význam, veľký pozdĺžny sklon
581 13 Bzince pod Javorinou - Moravské Lieskové 0,000 2,720 2,720 Možnosť obchádzky, cesta v záreze, časté tvorenie závejov
504 23 Čachtice - Višňové 0,000 6,000 6,000 Možnosť obchádzky, nepremáva autobusový spoj SAD
050 259 Dúbrava - Horná Súča 4,750 6,750 2,000 Veľké stúpanie nad 16 %, zabezpečené prícestné skládky
499 22 Polianka - Jablonka 0,000 2,624 2,624 Cesta bez autobusovej dopravy
499 46 Vaňkovia - Poľana 0,000 1,727 1,727 Cesta bez autobusovej dopravy
499 48 Žriedlová dolina - Belanský 3,100 6,148 3,048 Cesta bez autobusovej dopravy
500 23 Javorec - Chvojnica 2,068 2,764 0,696 Cesta bez autobusovej dopravy
581 4 Jablonka - Rudník 2,380 4,298 1,918 Cesta bez autobusovej dopravy
581 24 Štemberek - Brestovec 2,100 3,647 1,547 Cesta bez autobusovej dopravy