Zoznam dopravne dôležitých úsekov ciest VOJ Prievidza

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
I/50 Dolné Vestenice-Handlová-Žiar n/Hronom 154,158 199,534 45,376 Cesta medzinárodného významu
I/64 Oslany - hranica okresu Žilina 127,587 166,39 38,803
cesta I.triedy, hr.okr. Žilina
II/512 Horná Ves-hr.okr.Žarnovica 0,920 9,581 8,661 hr.okr. Žiar nad Hronom
II/519 Nitrianske Pravno - Vyšehradné 0,000 6,732 6,732 hr.okr. Martin
II/574 Homôlka-križ.Majer 18,848 51,505 32,657 hr.okr. Považská Bystrica
III/050062 Prievidza - Nitrianske Rudno 0,000 16,293 16,293 spojnica I. a II. Triedy
I/64 Rajčany-hr.okr.Prievidza 108,506 126,348 17,842 Vysoká intenzita dopravy
II/511 Križ.I/64-Veľké Uherce-hr.okr. Zlaté Moravce 0,000 13,714 13,714 Cesta medzinárodného významu
II/579 I/64 Veľké Bielice-Hradište-I/50 0,000 7,174 7,174 Spojka medzi cestami medzin.významu
II/593 Veľké Bielice 27,549 40,968 13,419 Cesta úzka členitá, zákruty
II/592 Ostratice - Nadlice 7,057 12,267 5,210 Vysoká intenzita dopravy
III/050047 Ostratice - Žabokreky nad Nitrou 0,000 3,932 3,932 Cesta úzka členitá
I/50 hr.okr.TN-Bánovce n/Bebr.-hr.okr.PD 133,694 154,158 20,464 Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy
II/516 hr.okr.TN-Dežerice-križ.I/50 21,903 25,659 3,756 Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy
II/592 Bánovce nad Bebravou - Ostratice 0,000 7,057 7,057 Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy