Zoznam nebezpečných úsekov ciest VOJ Trenčín

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
61 Nové Mesto n/V. - Trenčianske Bohuslavice 103,400 105,800 2,400 Tvorenie sa poľadovice
61 Dobrá - Trenčianska Teplá 131,700 133,200 1,500 Tvorenie sa poľadovice, stúpanie
50 Starý Hrozenkov - Drietoma 100,600 106,300 5,700 Časté poľadovice
50 Mníchova Lehota - Trenčianske Jastrabie 123,000 127,700 4,700 Časté poľadovice
57 Vlára - Nemšová 143,000 145,200 2,200 Neprehľadnosť úseku,
57 Vlára - Nemšová 147,500 149,600 2,100 časté tvorenie sa poľadovice
504 Očkov - Podolie 54,600 56,000 1,400 Neprehľadnosť úseku, poľadovice
507 Beckov - Bodovka 119,800 122,800 3,000 Neprehľadnosť úseku, poľadovice
507 Zamaravoce - Skalka nad Váhom 139,000 141,000 2,000 Neprehľadnosť úseku, poľadovice
507 Skalka na Váhom - Nemšová 142,800 144,000 1,200 Neprehľadnosť úseku, poľadovice
516 Trenčianske Teplice - Motešice 4,200 10,000 5,800 Veľké stúpanie, časté poľadovice
581 Hrašné - Stará Turá (Dubník) 27,000 30,000 3,000 Veľké stúpanie, časté poľadovice
581 Stará Turá - Lubina 31,700 35,500 3,800 Časté poľadovice
050 25 Trenčianske Jastrabie - Svinná 1,300 2,000 0,700 Časté poľadovice
050 30 Trenčianske Mitice - Neporadza 1,200 3,200 2,000 Časté poľadovice
050 259 Drietoma - Dúbrava 0,000 6,700 6,700 Časté poľadovice
499 24 Podkylava - Krajné 6,000 8,000 2,000 Časté poľadovice
499 26 Vrbové - Krajné - Myjava 6,000 8,200 2,200 Časté poľadovice
507 15 Modrová - Nová Lehota 0,000 12,700 12,700 Časté poľadovice
507 23 Trenčín - Hrabovka - III/507 24 2,000 5,200 3,200 Časté poľadovice
507 24 Dolná Súča - Horná Súča 5,300 6,300 1,000 Časté poľadovice
507 67 Horná Súča - Vlčí Vrch 0,000 3,900 3,900 Časté poľadovice
581 8 Stará Turá - Vaďovce 2,000 5,200 3,200 Časté poľadovice
581 20 Hrnčiarové - Javorina 0,000 6,600 6,600 Veľké stúpanie, časté poľadovice
499 Hranica s CZ - Brestovec 1,000 4,831 3,831 Prudké stúpanie
499 Brezová - prieťah 18,919 19,141 0,222 Prudké stúpanie
500 19 Vrbovce - Chvojnica 3,856 5,200 1,344 Stúpranie, klesanie, cesta v záreze
500 22 Kút - Chodúri 5,443 8,500 3,057 Nevyhovujúce smer. a výšk.vedenia