Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

28.5.2020
28.5.2020 - 3.7.2020

Realizácia stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV“.

19.5.2020
23.5.2020 - 24.5.2020

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.

26.4.2020
4.5.2020 - 3.7.2020

Realizácia stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Aglomerácia Nedožery - Brezany“.

24.4.2020
24.4.2020, 09:00 - 31.8.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.

24.4.2020
24.4.2020, 09:00 - 31.8.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“.

24.4.2020
24.4.2020 - 31.8.2020

Čiastočná uzávierka cesty I. triedy I/49, za účelom realizácie pravidelnej údržby mýtnej brány P/31, v km 56,915 z dôvodu realizácie stavby: „Údržba mýtnej brány P31 v k. ú.: Dohňany.

24.4.2020
24.4.2020 - 31.8.2020

Údržba mýtnych brán P8 – P38, v km 135,350 v úseku Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá a v km 143,050 v úseku Dubnica nad Váhom časť Prejta – Ilava časť Klobušice, v k. ú.: Nová Dubnica nad Váhom (čiastočná uzávierka cesty I/61).

14.4.2020
15.4.2020 - 31.8.2020

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV".

14.4.2020
14.4.2020 - 31.5.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 19,880 – 20,480 v k.ú. Zliechov, z dôvodu ťažby dreva v poraste 149 v bezprostrednej blízkosti cesty III/1912.

10.3.2020
16.3.2020 - 30.3.2020

Čiastočná uzávierka cesty III/1862 v km 1,980 – 2,010 v intraviláne obce Trenčianske Mitice, z dôvodu realizácie prác na zriadení elektrickej prípojky NN pre RD.