Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


09.10.2019

od 19.10.2019, 0:00 do 20.10.2019, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I/61, počas prác výmeny krytu vozovky v km 128,910 – 129,250, z dôvodu realizácie stavby: „ ŽSR, Pomodernizačné úpravy na štátnej ceste I/61“, v k.ú.: Opatová n/V.


09.10.2019

od 12.10.2019, 0:00 do 13.10.2019, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I/61, počas prác výmeny krytu vozovky v km 128,910 – 129,250, z dôvodu realizácie stavby: „ ŽSR, Pomodernizačné úpravy na štátnej ceste I/61“, v k.ú.: Opatová n/V.


07.10.2019

od 08.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Realizácia stavebných úprav: „Oprava krytu vozovky na križovatke ciest III/1771 a I/9, Nitrica“.


05.10.2019

od 07.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 135,710 – 137,110 z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Trenčín (k.ú. Istebník a k.ú. Orechové) a v obci Zamarovce.


05.10.2019

od 07.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 141,770 – 141,810 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skala z dôvodu realizácie prác na zriadení vodovodnej prípojky pre rodinný dom na pozemkoch parc. č. 300 a 301.


02.10.2019

od 03.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.


27.9.2019

od 30.9.2019, 0:00 do 30.10.2019, 0:00

realizácia udržiavacích prác: „Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín“.


11.9.2019

od 10.9.2019, 0:00 do 14.12.2019, 0:00

Úplná dlhodobá uzávierka cesty II/516 v km 4,220 – 4,240 v k.ú. Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavebnom objekte SO 01 - Mostný objekt


06.9.2019

od 06.9.2019, 0:00 do 30.9.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882 v km 10,841 – 11,065 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Horná Súča (Trnávka).


06.9.2019

od 06.9.2019, 0:00 do 25.9.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplná krátkodobá uzávierka jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia)


<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...