Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


02.5.2019

od 04.5.2019, 7:00 do 04.5.2019, 18:00

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 4,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami.


02.5.2019

od 02.5.2019, 0:00 do 01.6.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1872 (ul. Kubranská) v cca ckm 2,240 – 2,420 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Kubrá, z dôvodu realizácie stavby „TN Trenčín, Obytný súbor Kubrá, VNK, TS, NNK“.


06.4.2019

od 23.4.2019, 0:00 do 31.5.2019, 0:00

Realizácia stavby: MO 57-119 Nemšová, výmena poškodeného mostného záveru


18.4.2019

od 23.4.2019, 0:00 do 21.5.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác: I/64, km 166, HP Kľak, odstránenie havarijného stavu vozovky


28.3.2019

od 15.4.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Realizácia stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Aglomerácia Nedožery - Brezany".


28.3.2019

od 15.4.2019, 0:00 do 18.8.2019, 0:00

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“


12.4.2019

od 15.4.2019, 0:00 do 15.5.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác: Rekonštrukcia cesty (lokálne opravy) I/57 Nemšová - hranica CZ v km 140,816 - 151,326


03.4.2019

od 08.4.2019, 0:00 do 18.4.2019, 0:00

Realizácia stavby: MO 57-119 Nemšová, výmena poškodeného mostného záveru


06.4.2019

od 08.4.2019, 0:00 do 07.5.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 147,650 – 147,830 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča


06.4.2019

od 08.4.2019, 0:00 do 14.4.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác „Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina, úsek 1, I/9 Handlová


<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...