Plán opráv ciest

27.11.2015

 

Plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2016


01.12.2014

 

Plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2015


03.2.2014

 

Predložený návrh plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 predstavuje úseky ciest, ktorých stavebno – technický stav poukazuje na poruchy vozovky, podložia, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú výkonnosť a spôsobilosť samotnej vozovky.


11.4.2011

 

Na VI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 25. 10. 2010 bol uznesením č. 137/2010 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy.


06.4.2010

 

Na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 28. 10. 2009 bol uznesením č. 899/2009 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010 vo výške 2 323 574,30 Eur ( 70 000 tis. Sk).


17.9.2009

 

Na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 10. 12. 2008 bol uznesením č. 634/2008 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK


17.9.2009

 

Na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK zo dňa 27.8.2008 uznesením č. 579/2008, Zastupiteľstvo TSK schválilo Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008.


17.9.2009

 

Plán opráv ciest II. a III. triedy a mostov TSK dodávateľským spôsobom na rok 2007 bol spracovaný podľa návrhov vedúcich Stredísk údržby SC TSK, poslancov jednotlivých volebných okresov TSK a na základe navrhnutého rozpočtu TSK na rok 2007 pre oddiel 04 – doprava (Z TSK, 13.12. 2006).


 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...