Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

10.6.2019
10.6.2019 - 10.7.2019

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.

30.5.2019
1.6.2019 - 1.8.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 (ul. Hanzlíkovská) v cca ckm 1,520 – 1,930 (kumulatívne) v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie, z dôvodu realizácie stavby „FTTH_TN_IBV_Hanzlíkovská_Zlatovce_37RD“.

23.5.2019
1.6.2019 - 15.6.2019

Realizácia stavebného objektu: „SO 200-00 Križovatka na ceste I/61“, stavby: „Obchodná zóna Idea Ilava, pri nemocnici“.

23.5.2019
20.5.2019 - 26.7.2019

Realizácia stavby: Obytná zóna Ilava Klobušice, Rezidencia Záhumnie.

20.5.2019
20.5.2019, 09:00 - 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)". Jarná údržba.

20.5.2019
20.5.2019, 09:00 - 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“. Jarná údržba.

16.5.2019
16.5.2019, 09:00 - 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P8 (cesta I/61, km 136,350) a č. P38 (cesta I/61, km 143,050)“ Jarná údržba.

14.5.2019
20.5.2019, 09:00 - 1.10.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P31 (cesta I/49, km 56,915)“

14.5.2019
24.6.2019 - 15.9.2019

Realizácia stavby: Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - Podsokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie - UOO2882

2.5.2019
15.5.2019 - 1.9.2019

Realizácia udržiavacích prác: Rekonštrukcia chodníka v obci Kľačno