Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


15.2.2019

od 1.4.2019, 8:00 do 27.9.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 145,050 – 145,750 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Kľúčové


21.3.2019

od 01.4.2019, 7:00 do 30.9.2019, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová ,. mestská časť Kľúčové


21.3.2019

od 01.4.2019, 0:00 do 30.4.2019, 0:00

Realizácia stavby: Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 TR Handlová (HAN) - TR Pravenec (PRA), Rajec (RAJ)


27.3.2019

od 01.4.2019, 0:00 do 31.5.2019, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 163,410 – 163,850 v obci Sverepec z dôvodu pokračovania prác pri realizácii stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec na ceste I/61“.


28.3.2019

od 01.4.2019, 0:00 do 30.4.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 cca ckm 5,500 – 5,600 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice, z dôvodu realizácie stavby „Vodovod ul. Partizánska Trenčianske Teplice“.


28.3.2019

od 01.4.2019, 0:00 do 13.4.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác „I/9 Trenčianske Mitice - Svinná, súvislá obnova krytu“


25.3.2019

od 25.3.2019, 0:00 do 05.4.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác „I/9 križovatka III/1830 Látkovce - Hradište, súvislá obnova krytu“


25.3.2019

od 25.3.2019, 0:00 do 31.12.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 z dôvodu vykonávania výrubu drevín nachádzajúcich sa v cestnom ochrannom pásme v úseku cesty Trenčianske Teplice – Motešice.


25.3.2019

od 25.3.2019, 0:00 do 05.3.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 cca ckm 5,300 – 5,700 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie lokalita Briežky z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“.


18.3.2019

od 18.3.2019, 0:00 do 31.3.2019, 0:00

Realizácia stavby: MO 61-056 Trenčín, výmena nefunkčných odvodňovačov.


<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...