Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


10.6.2019

od 12.6.2019, 0:00 do 10.7.2019, 0:00

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.


10.6.2019

od 10.6.2019, 0:00 do 10.7.2019, 0:00

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.


23.5.2019

od 01.6.2019, 0:00 do 15.6.2019, 0:00

Realizácia stavebného objektu: „SO 200-00 Križovatka na ceste I/61“, stavby: „Obchodná zóna Idea Ilava, pri nemocnici“.


30.5.2019

od 01.6.2019, 0:00 do 01.8.2019, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 (ul. Hanzlíkovská) v cca ckm 1,520 – 1,930 (kumulatívne) v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie, z dôvodu realizácie stavby „FTTH_TN_IBV_Hanzlíkovská_Zlatovce_37RD“.


14.5.2019

od 20.5.2019, 9:00 do 31.9.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P31 (cesta I/49, km 56,915)“


20.5.2019

od 20.5.2019, 9:00 do 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“. Jarná údržba.


20.5.2019

od 20.5.2019, 9:00 do 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)". Jarná údržba.


23.5.2019

od 20.5.2019, 0:00 do 26.7.2019, 0:00

Realizácia stavby: Obytná zóna Ilava Klobušice, Rezidencia Záhumnie.


16.5.2019

od 16.5.2019, 9:00 do 31.8.2019, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P8 (cesta I/61, km 136,350) a č. P38 (cesta I/61, km 143,050)“ Jarná údržba.


02.5.2019

od 15.5.2019, 0:00 do 01.9.2019, 0:00

Realizácia udržiavacích prác: Rekonštrukcia chodníka v obci Kľačno


<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...