Aktuality

1.12.2014

SC TSK zverejňuje mapu zimnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

10.10.2014

Dohodu o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom podpísali v roku 2003 a o dva roky neskôr obnovili. Spolupráca je úspešná aj v implementácii projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kultúry, sociálnej oblasti, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu.

21.8.2014

Nové volebné obdobie prinieslo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zmeny v mnohých oblastiach, cieľom ktorých je transparentnejšie riadenie, šetrenie verejných prostriedkov i ľahší prístup k informáciám. K personálnym i organizačným zmenám došlo v Úrade TSK (Ú TSK) a organizáciách v jeho zriaďovateľskej...

23.7.2014

Letné obdobie využíva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na bežnú údržbu 1500 km ciest II. a III. triedy, ktoré má vo svojej správe.

31.5.2014

Na základe záverov z rokovania predsedov SK-8 sa v Trenčíne pracovne stretli vedúci odborov dopravy jednotlivých samosprávnych krajov, ako aj zástupcovia Slovenskej autobusovej dopravy.

30.5.2014

Na základe záverov z rokovania predsedov SK-8 sa v Trenčíne pracovne stretli vedúci odborov dopravy jednotlivých samosprávnych krajov, ako aj zástupcovia Slovenskej autobusovej dopravy.

20.5.2014

Na základe rozhodnutia Úradu TSK došlo v najväčšej príspevkovej organizácii TSK - aj čo sa týka počtu zamestnancov, k personálnej zmene.

7.3.2014
Župani u ministra ohľadne mýta

Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa vo štvrtok stretli so zástupcami vyšších územných celkov, aby sa informovali o priebehu rokovaní s Úniou autodopravcov Slovenska a o zmenách v nákladnej automobilovej doprave.

6.3.2014
Začala sa výstavba rýchlostnej cesty R2

V Bánovciach nad Bebravou sa poklepaním základného kameňa oficiálne začala výstavba desaťkilometrového obchvatu mesta Ruskovce – Pravotice.

27.12.2013
Cestári sú na zimu pripravení

V priebehu siedmich dní absolvoval novozvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška návštevu všetkých stredísk a cestmajsterstiev, ktoré sú súčasťou organizácie Správy ciest TSK.