Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

15.8.2019
15.8.2019, 19:00 - 17.8.2019, 16:00

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová

8.8.2019
25.8.2019, 13:00 - 25.8.2019, 18:00

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice, v úseku Chocholná-Velčice (Obecný úrad) smer Kykula, z dôvodu konania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

17.7.2019
17.7.2019 - 17.10.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 ul. 17. novembra v intraviláne mesta Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty

15.7.2019
15.7.2019 - 11.8.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1870 cca ckm 0,200 – 0,460 v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie

1.7.2019
28.6.2019 - 24.8.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 ul. Hanzlíkovská – Dolné Pažite v meste Trenčín, k.ú. Záblatie v úseku cca ckm 1,910 – 2,250 (kumulatívne), z dôvodu realizácie stavby „INS_FTTC/B_Trenčín_Záblatie“.

19.6.2019
20.6.2019, 17:00 - 21.6.2019, 15:00

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom) z dôvodu usporiadania podujatia „Púť na Skalke“.

10.6.2019
21.6.2019, 07:30 - 28.6.2019, 08:00

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1869 (ul. SNP) v intraviláne mesta Nemšová, z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia v žkm. 0,578, k.ú. Nemšová, v úseku trate Nemšová – Lednické Rovne.

10.6.2019

Realizácia stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV“.

10.6.2019
12.6.2019 - 10.7.2019

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.

10.6.2019
14.7.2019 - 13.8.2019

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.