Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

6.9.2019
6.9.2019 - 30.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882 v km 10,841 – 11,065 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Horná Súča (Trnávka).

6.9.2019
6.9.2019 - 25.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplná krátkodobá uzávierka jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia)

5.9.2019
5.9.2019 - 30.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1887 cca ckm 3,000 – 3,900 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky

8.8.2019
25.8.2019, 13:00 - 25.8.2019, 18:00

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice, v úseku Chocholná-Velčice (Obecný úrad) smer Kykula, z dôvodu konania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

15.8.2019
15.8.2019, 19:00 - 17.8.2019, 16:00

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová

17.7.2019
17.7.2019 - 17.10.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 ul. 17. novembra v intraviláne mesta Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty

15.7.2019
15.7.2019 - 11.8.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1870 cca ckm 0,200 – 0,460 v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie

10.6.2019
14.7.2019 - 13.8.2019

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.

1.7.2019
28.6.2019 - 24.8.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 ul. Hanzlíkovská – Dolné Pažite v meste Trenčín, k.ú. Záblatie v úseku cca ckm 1,910 – 2,250 (kumulatívne), z dôvodu realizácie stavby „INS_FTTC/B_Trenčín_Záblatie“.

14.5.2019
24.6.2019 - 15.9.2019

Realizácia stavby: Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - Podsokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie - UOO2882