Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


08.3.2019

od 01.3.2019, 7:00 do 01.4.2019, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie ulica Štúrova v meste Nemšová z dôvodu realizácie realizácie plynovej a elektrickej prípojky


10.12.2018

od 10.12.2018, 8:00 do 21.12.2018, 16:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 121,206 – 124,565 za účelom výrubu drevín na lesnom pozemku priľahlom k ceste II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka.


04.12.2018

od 05.12.2018, 0:00 do 16.12.2018, 0:00

Realizácia stavby: MO 61-056 Trenčín, výmena nefunkčných odvodňovačo.


26.11.2018

od 27.11.2018, 0:00 do 30.11.2019, 0:00

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál (most ev. č. 574-003) v meste Ilava.


23.11.2018

od 23.11.2018, 0:00 do 30.11.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1879 cca ckm 0,960 – 1,050 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, z dôvodu realizácie výstavby nového chodníka v rámci stavby „Nozdrkovce chodník (1. etapa)“.


16.11.2018

od 20.11.2018, 0:00 do 02.12.2018, 0:00

Oprava krytu vozovky na ceste I/9 Handlová, úsek č. 1 - km 192,380 - 193,060, úsek č. 2 - km 194,290 - 195,050“


25.10.2018

od 13.11.2018, 0:00 do 15.11.2018, 0:00

Realizácia stavby: Telekomunikačná líniová stavba - pripojenie priemyselného parku na jestvujúcu telekomunikačnú sieť - Trenčín, k. ú. Záblatie, k. ú. Zlatovce - 2. etapa.


02.11.2018

od 06.11.2018, 0:00 do 11.11.2018, 0:00

Realizácia udržiavacích prác „Rekonštrukcia cesty I/9 Nováky - Nitrianske Sučany v km 164,765 - 166,265.


25.10.2018

od 25.10.2018, 0:00 do 30.11.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 v extraviláne obce Hrabovka, z dôvodu realizácie prác na oprave cesty III/1881 v úseku cca km 3,400 – 3,800.


15.10.2018

od 15.10.2018, 0:00 do 14.11.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 147,490 – 147,625 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča (od ul. J.Borovského po ul. Gorkého), z dôvodu realizácie výstavby chodníka v rámci stavby „Chodník ul. Ľuborčianska – Nemšová“.


<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...