Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


07.10.2018

od 10.10.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00

Realizácia stavby: Parkovisko pod mostom Rozmarínova ulica, Trenčín.


07.10.2018

od 08.10.2018, 0:00 do 13.10.2018, 0:00

Rekonštrukcia cesty I/9 v km 125,100 - 126,100 Mníchova Lehota - Trenčianske Mitice


07.10.2018

od 08.10.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00

Rekonštrukcia chodníka v obce Sverepec na ceste I/61


26.9.2018

od 26.9.2018, 7:00 do 29.9.2018, 18:00

Realizácia pripojenia účelovej komunikácie na cestu I/9, stavby: „Predajňa náhradných dielov SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r. o.“


25.9.2018

od 25.9.2018, 0:00 do 15.11.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1873 cca ckm 0,000 – 0,150 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Kubrá, z dôvodu realizácie výstavby priechodu pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873.


21.9.2018

od 20.9.2018, 0:00 do 15.11.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1879 cca ckm 0,960 – 1,050 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, z dôvodu realizácie výstavby nového chodníka v rámci stavby „Nozdrkovce chodník (1. etapa)“.


17.9.2018

od 17.9.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00

Realizácia: SO 47.38.04 Žst. Považská Teplá, nová križovatka na ceste I/61, stavby: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.


31.10.2018

od 17.9.2018, 0:00 do 20.11.2018, 0:00

Ralizácia SO 47.38.04 Žst. Považská Teplá, nová križovatka na ceste I/61, stavby: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Považská Bystrica.


12.4.2018

od 01.9.2018, 9:00 do 31.10.2018, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.


12.4.2018

od 01.9.2018, 9:00 do 31.10.2018, 13:00

realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“


<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...