Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


27.7.2018

od 30.7.2018, 0:00 do 30.9.2018, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 15,900 – 16,155 v obci Zliechov z dôvodu realizácie stavby „Zliechov – rekonštrukcia vodovodu“.


29.6.2018

od 21.7.2018, 17:00 do 22.6.2018, 15:00

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Skala, Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom), z dôvodu usporiadania podujatia „Púť na Skalke“.


09.7.2018

od 16.7.2018, 0:00 do 23.7.2018, 0:00

Realizácia stavby „Oprava mostného záveru na moste č. 61-061 v Opatovej, Trenčín.


13.7.2018

od 16.7.2018, 0:00 do 14.9.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1877 cca ckm 6,720 – 7,060 (kumul.) v intraviláne obce Selec v úseku od domu s.č. 170 – s.č. 145, z dôvodu realizácie výstavby chodníka v rámci stavby „Chodník pri ceste III/1877 – Selec“.


04.7.2018

od 04.7.2018, 7:00 do 31.7.2018, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie ulica Jesenského v meste Nemšová z dôvodu realizácie elektrickej prípojky pre RD Juraja Mutňanského, Štúrova č. 22, 914 41 Nemšová.


25.6.2018

od 29.6.2018, 8:00 do 29.6.2018, 15:00

Demontáž oceľového prístrešku bývalej Colnice na ceste I/57 Horné Srnie časť Rybníky.


04.6.2018

od 04.6.2018, 0:00 do 31.8.2018, 0:00

Realizácia stavby - Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/61 Ladce - Tunežice.


27.4.2018

od 01.6.2018, 0:00 do 31.8.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 cca ckm 0,250 – 0,380 (kumul.) - ul. Legionárska, v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Záhumenská“.


24.4.2018

od 21.5.2018, 7:30 do 26.4.2018, 8:00

Úplná uzávierka cesty II/574 v km cca 0,330 – 1,370 v k.ú. Pruské z dôvodu realizácie opravy železničného priecestia v žkm 9,654.


21.5.2018

od 21.5.2018, 0:00 do 07.6.2018, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 0,000 – 1,100 v obci Košeca z dôvodu realizácie opravy vrchného krytu vozovky cesty III/1912 v polovičnom profile.


<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...