Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

6.4.2019
8.4.2019 - 7.5.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 147,650 – 147,830 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča

6.4.2019
8.4.2019 - 14.4.2019

Realizácia udržiavacích prác „Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina, úsek 1, I/9 Handlová

15.2.2019
1.4.2019, 08:00 - 27.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 145,050 – 145,750 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Kľúčové

21.3.2019
1.4.2019, 07:00 - 30.9.2019, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová ,. mestská časť Kľúčové

21.3.2019
1.4.2019 - 30.4.2019

Realizácia stavby: Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 TR Handlová (HAN) - TR Pravenec (PRA), Rajec (RAJ)

27.3.2019
1.4.2019 - 31.5.2019

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 163,410 – 163,850 v obci Sverepec z dôvodu pokračovania prác pri realizácii stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec na ceste I/61“.

28.3.2019
1.4.2019 - 30.4.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 cca ckm 5,500 – 5,600 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice, z dôvodu realizácie stavby „Vodovod ul. Partizánska Trenčianske Teplice“.

28.3.2019
1.4.2019 - 13.4.2019

Realizácia udržiavacích prác „I/9 Trenčianske Mitice - Svinná, súvislá obnova krytu“

25.3.2019
25.3.2019 - 5.4.2019

Realizácia udržiavacích prác „I/9 križovatka III/1830 Látkovce - Hradište, súvislá obnova krytu“

25.3.2019
25.3.2019 - 31.12.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 z dôvodu vykonávania výrubu drevín nachádzajúcich sa v cestnom ochrannom pásme v úseku cesty Trenčianske Teplice – Motešice.