Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

9.10.2019
12.10.2019 - 13.10.2019

Čiastočná uzávierka cesty I/61, počas prác výmeny krytu vozovky v km 128,910 – 129,250, z dôvodu realizácie stavby: „ ŽSR, Pomodernizačné úpravy na štátnej ceste I/61“, v k.ú.: Opatová n/V.

7.10.2019
8.10.2019 - 31.10.2019

Realizácia stavebných úprav: „Oprava krytu vozovky na križovatke ciest III/1771 a I/9, Nitrica“.

5.10.2019
7.10.2019 - 31.10.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 141,770 – 141,810 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skala z dôvodu realizácie prác na zriadení vodovodnej prípojky pre rodinný dom na pozemkoch parc. č. 300 a 301.

5.10.2019
7.10.2019 - 31.10.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 135,710 – 137,110 z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Trenčín (k.ú. Istebník a k.ú. Orechové) a v obci Zamarovce.

2.10.2019
3.10.2019 - 31.10.2019

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.

27.9.2019
30.9.2019 - 30.10.2019

realizácia udržiavacích prác: „Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín“.

11.9.2019
10.9.2019 - 14.12.2019

Úplná dlhodobá uzávierka cesty II/516 v km 4,220 – 4,240 v k.ú. Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavebnom objekte SO 01 - Mostný objekt

6.9.2019
6.9.2019 - 25.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplná krátkodobá uzávierka jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia)

6.9.2019
6.9.2019 - 30.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882 v km 10,841 – 11,065 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Horná Súča (Trnávka).

5.9.2019
5.9.2019 - 30.9.2019

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1887 cca ckm 3,000 – 3,900 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky