Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


09.4.2018

od 06.4.2018, 0:00 do 31.5.2018, 0:00

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1882 cca ckm 9,570 – 10,090 (kumul.) a čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882 cca ckm 10,090 – 10,410 (kumul.) v obci Horná Súča (SO 800) a cesty III/1916 cca ckm 0,000 – 0,515 (kumul.) v obci Bolešov (SO 406), z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.


29.3.2018

od 04.4.2018, 0:00 do 30.9.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 cca ckm 2,220 – 2,615 (kumul.) - ul. Baračka, v intraviláne mesta Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trenčianske Teplice – Na Baračke, UO00641“.


14.9.2017

od 01.4.2018, 0:00 do 30.5.2018, 0:00

čiastočná uzávierka cesty III/06128 z dôvodu realizácie stavby: „Chodník pri ceste III/06128 v obci Adamovské Kochanovce.“


12.3.2018

od 22.3.2018, 7:00 do 22.3.2018, 17:00

Realizácia stavby „Nováky - Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760


19.3.2018

od 19.3.2018, 0:00 do 27.4.2018, 0:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 cca ckm 4,630 – 5,330 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie lokalita u Koteša z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“.


15.3.2018

od 17.3.2018, 0:00 do 30.11.2018, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I/49, v km 57,60 - 58,35 km, podľa predloženej projektovej dokumentácie, z dôvodu realizácie stavby: „Dohňany, oprava chodníka pri ceste I/49, smer ČR“


15.3.2018

od 15.3.2018, 0:00 do 31.5.2018, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I/61, v km 152,22 - 151,17, podľa predloženej projektovej dokumentácie z dôvodu realizácie stavby: „Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/61 Ladce - Tunežice“.


12.3.2018

od 12.3.2018, 7:00 do 12.3.2018, 17:00

Realizácia stavby „Nováky - Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760


02.3.2018

od 05.3.2018, 8:00 do 31.3.2018, 17:00

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 z dôvodu vykonávania operatívneho výrubu drevín nachádzajúcich sa v ochrannom pásme cesty, v úseku cesty Trenčianske Teplice – Motešice (cca ckm 6,000 – 13,000).


23.2.2018

od 26.2.2018, 7:00 do 01.3.2018, 16:00

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km cca 10,410 – 10,600 v obci Záriečie z dôvodu realizácie stavby „ZA-9330 – Záriečie – rozšírenie NNS pre OM, Pavelka“.


<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...