Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná uzávierka cesty II/574, Pruské

Úplná uzávierka cesty II/574, Pruské

Termín: od 21.5.2018, 7:30 do 26.4.2018, 8:00
Dĺžka uzávierky: cca 1 040 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/574 v km cca 0,330 – 1,370 v k.ú. Pruské z dôvodu realizácie opravy železničného priecestia v žkm 9,654.

Miesto uzávierky

Popis

Úplná uzávierka cesty II/574 v km cca 0,330 – 1,370 v k.ú. Pruské z dôvodu realizácie opravy železničného priecestia v žkm 9,654.

Navrhovaná obchádzka

1. osobná doprava a autobusy: po ceste II/507 a III/1924 (dĺžka cca 5 km)

2. nákladná doprava: po ceste II/507, I/57, I/61, II/574 a II/574A (dĺžka cca 20 km)

Obchádza bude vyznačená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...